حضور روانشناسان صنعتی در سازمان ها 

مدیریت شرکتی در حوزه ساختمان و معماری را برعهده دارم. حوزه فعالیت شرکت ما پیچیده و سخت است و حدود 40 مهندس در رشته های مختلف مربوط به ساختمان با شرکت همکاری می کنند. علاوه بر این افراد، کسانی نیز در حوزه بازاریابی، جذب مشتری و... نیز در شرکت فعالیت می کنند. وضعیت شرکت همیشه یکسان و درحال رشد نیست و گاهی با مشکلات مالی مختلفی روبه رو می شود و برخی زمان ها پروژه ها برای اجرا و تحویل با چالش هایی مواجه می شوند. چنین چالش هایی کارکنان و مهندسان شرکت را با مشکلات مختلفی روبه رو می کند؛ مشکلاتی که به طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد. راهنمایی کنید برای احیای دوباره کارکنان چه عملکردهایی را می توانیم اجرا کنیم. 

ارسال سوال 2 سال قبل
سید حامد ایرانپور
در تمامی شرکت ها به خصوص مشاغل سخت، مدیران باید علاوه بر تامین وضعیت مالی کارکنان، نسبت به شرایط روحی کارمند خود نیز دقت لازم را داشته باشند. گاهی حضور یک روانشناس و صحبتی کوتاه با کارکنان، بهره وری آنها را دوچندان خواهد کرد. مدیران در این باره می توانند از روانشناسان صنعتی در سازمان های خود بهره برداری کنند. روانشناسی صنعتی وسازمانی یک رشته میان رشته ای است که مبانی اساسی خود را از دانش روانشناسی و اصول مدیریتی می گیرد. جوامعی که به سمت صنعتی شدن پیش می روند باید از حضور روانشناسان صنعتی استفاده کنند. 
چنین روانشناسانی گاهی روحی دوباره به سازمان می دهند. از طرفی وقتی کارکنان یک سازمان متوجه شوند که مدیرشان به سلامت روحی آنها نیز توجه دارد، با وفاداری بیشتری به همکاری خود ادامه می دهند. بنابراین گاهی کارکنان نیاز به صحبت کردن درباره مشکلات کاری و زندگی روزمره خود دارند؛ مشکلاتی که اگر برای آنها راه حلی داده شود، زندگی برای کارکنان بهتر خواهد شد. همچنین مدیران بدانند که هزینه حضور چنین روانشناسانی در سازمان آنچنان نخواهد شد و آنها می توانند از هزینه فعالیت های بیهوده که در هر سازمانی وجود دارد، کاسته و به موضوع مهم موردنظر بپردازند.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی