انگیزه بخشی در شرایط دشوار کسب و کار

مدیریت یک شرکت حمل و نقل بین المللی را برعهده دارم. با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده شرکتم با وضعیت مالی مناسبی روبه رو نیست. همین موضوع باعث شده که کارکنانم احساس کنند شرکت در شرایط بدی به سر می برد و دیگر امکان پیشرفتی برای شان وجود ندارد. لطفا راهنمایی بفرمایید که با چه راهکارهایی می توانم به کارکنانم انگیزه بدهم و مانع خروج آنها از سازمان شوم؛ خروجی که مطمئنا شرکت را به سمت از بین رفتن پیش خواهد برد؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
مرضیه میرعظیمی
انگیزه دادن به کارکنان در شرایط بحرانی شیوه راحتی نیست و مدیران اکثرا در این شرایط خودشان نیز شرایط روحی مناسبی ندارند، اما به هر حال باید کنترل داشته و بحران را مدیریت کنند. در این باره مدیران می توانند راهکارهای مختلفی را اجرایی کنند. برای مثال بهتر است مدتی فعالیت های ساده و تکراری را که کارکنان آنها را انجام می دهند و سودی به سازمان نمی رسانند حذف کنند. چنین فعالیت هایی فقط کارکنان را عصبی می کند، چون دائم از خود می پرسند چرا باید کاری را انجام دهند که فایده ای ندارد. بنابراین حذف چنین عملکردهایی در شرایط بحرانی تاثیر بسزایی در روحیه کارکنان خواهد داشت. همچنین مدیران بهتر است در این شرایط با کارکنان خود در مورد مسائل مختلف مشورت بگیرند و حتی در سازمان کمیته هایی را تشکیل دهند و کارکنان را عضو آنها کنند و از کارمندان خود بخواهند راهکارهای شان را برای رفع بحران ارائه کنند. حضور در این کمیته ها به کارکنان انگیزه ادامه همکاری با سازمان را خواهد داد و تعامل میان اعضای کسب وکار را بهتر خواهد کرد؛ تعاملی که باعث بهبود فضای کسب وکار نیز می شود. بنابراین مدیران در این شرایط باید به فکر روحیه کارکنان خود باشند، چون امکان دارد همان طور که بحران مالی فضای بیرونی سازمان را تخریب می کند، روحیه بد کارکنان نیز به فضای درونی سازمان آسیب برساند؛ آسیبی که جبران ناپذیر است.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی