ارتقای مدیر میانی

 مدیر استارتاپی در حوزه IT هستم که قصد ارتقای شغلی یکی از مدیران میانی سازمان را دارم، اما برخی مشاوران و مدیران میانی دیگر سازمان بر این باورند که این مدیر، پتانسیل ارتقای شغلی را ندارد و نباید قرارداد یکساله ای با این فرد امضا شود. با توجه به این موضوع، «فرصت امروز» چه پیشنهادی بابت رفع این چالش سازمانی دارد؟ 

 

ارسال سوال 3 سال قبل
رنجبر
به صورت کلی ارتقای شغلی باید بر مبنای پتانسیل و توانایی افراد باشد و شما اگر به این موضوع باور دارید که این مدیر میانی سازمان، توانایی و پتانسیل اداره این بخش از سازمان را دارد، باید به او فرصتی دهید تا توانایی و شایستگی های خود را به خوبی نشان دهد. 
در ابتدای کار باید دائما روی فعالیت های این فرد کنترل و ارزیابی مناسبی انجام دهید. چنانچه سازمان شما سیستمی درخصوص بهره وری و ارزیابی عملکرد سازمان دارد،  می توانید فعالیت های این فرد را در ابتدای فعالیت زیر ذره بین سیستم بهره وری قرار دهید. از طرفی پیشنهاد می شود برای شروع کار با این فرد قرارداد یک ماهه ای را امضا کنید و در صورت عملکرد مناسب این مدیر، قرارداد یکساله ای را با او ببندید. این موضوع باعث می شود این فرد از فرصت خود نهایت استفاده را کند و شایستگی هایش را به خوبی در این پست سازمانی نشان دهد. 
در این میان دلایل مخالفت مشاوران و دیگر مدیران میانی سازمان را باید جمع آوری کنید و در صورت درست بودن این دلایل، آنها را بررسی کنید و با این مخالفان در سازمان جلسه ای برگزار کرده و دلایل و باورهای خود بر توانایی و پتانسیل این فرد را به صورت شفاف بیان و روی این موضوع تاکید کنید که به این فرد فرصت یک ماهه ای را داده اید و در صورت داشتن عملکردی نامناسب، او را از این سمت سازمانی برکنار می کنید.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 3 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی